Ücretsiz Kargo

Bugün Kargoda!

30 Gün İçerisinde İade Hakkı

Satış Sözleşmesi


  

Dövme Kremi, SATIŞ SÖZLEŞMESİ :

Madde 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş Bu Sözleşmenin Bir Taraftan;

SATICI: BİOORGANİCS E-Ticaret Sanal Mağazacılık

Email: dovmekremi@gmail.com

Sipariş Telefon : 312 385 71 55 

İptal – İade – Değişim Telefon : (0536) 874 67 22

Adres : Üniversiteler Mah. Bilkent Bulvarı Grafi Plaza No: 149 Kat: 4

Bilkent Çankaya ANKARA – TÜRKİYE

Diğer Taraftan;

ALICI : Son Kullanıcı (Müşteri)

www.dovmesilmek.com İntenet Sitesinden Form ile / ya da Telefon ile / yahut Sosyal Medya Üzerinden Sipariş veren / Ürün ücretini Peşin olarak ya da Kapıda Ödeme Sistemi ile ödemeyi taahhüt eden gerçek kişi. Bundan Sonra ALICI olarak anılacaktır.

Madde 2 : KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI‘nın SATICI‘ya ait www.dovmesilmek.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Dövme Sildirmek isteyen ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Madde 3 : ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Ürün, ALICI‘nın teslimini talep etmiş olduğu kargo adresinde kargo şirketi yetkilisi aracılığıyla dovmesilmek.com Sitesinde sipariş veren kişiye teslim edilecektir.

Sipariş verilen kişiye ulaşılamaması durumunda ürünün kargo şubesinden 3 gün içinde alınması gerekmektedir. 3 gün içinde kargo şubesinden teslim alınmayan siparişler iptal olmaktadır.

Madde 4 : TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları Dövme Sildirmek isteyen ALICI‘ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI‘ya aittir. Teslim anında ALICI‘nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

Bu nedenle, ALICI‘nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI‘nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.

SATICI, ürünü siparişinden itibaren 5 (Beş) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde ek 10 (on) günlük süre uzatma hakkını saklı tutar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI‘ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 5 : ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 7 (yedi) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür.

Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI‘nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

Madde 6 : SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

SATICI, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir.

Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 7 (yedi) gün içinde iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir.

Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI‘nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir.

Madde 7 : SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünün türü, gramajı, miktarı vs Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli dovmesilmek.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

Madde 8 : ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI

Dövme sildirmek, Ürününün peşin fiyatı internet sitesinde ürün detayları sayfasında ve fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 9 : FAİZ

Alıcının, kredi kartı faiz, her ürün detayındaki “ödeme seçenekleri”nde açıkça yayınlanacaktır.

Madde 10 : CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği internet adresine kurulumundan itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve dovmesilmefiyatlari.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur.

Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

Madde 11 : TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Dövme Sildirmek isteyen ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.

Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Madde 12 : YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 13 : YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Teknik nedenlerle bu yazının geçici olarak gösterilememesi halinde SATICI işbu sözleşmeyi okumakla ve sipariş ödemesi yaptığında kabul ettiğini bilmekle yükümlüdür.


 


Dövme Kremi Nedir?


Kalıcı Dövmeleri Çıkarmaya yardımcı olmak için Kullanılan Bio Organics Marka Dövme Tattoo Clean Mürekkep ile yapılan Dövmelerinizi silmeye yardımcı olur.
Hangi Tür Dövmelerde İşe Yarar?

Sadece Makine ile yapılmış Renkli Kalıcı Dövmeler ve El yapımı dövmeler için Tattoo Clean kullanılır.

500x500


Bilmeniz Gerekenler


 • İade Garantilidir.
 • Klinik Testleri 2012 Yılında Yapılmıştır.
 • Mürekkep Kullanmadan Sadece Plastik Külü, Sigara Külü İle Yapılan Dövmelerde Kullanılması Tavsiye Edilmez.
 • Dövmeniz Rotring Mürekkep İle , Çini Mürekkebi İle, Ya Da Kalem Mürekkebi Gibi Mürekkepler Kullanılarak Yapılmış Ise Kullanabilirsiniz.
 • El Ile Ya Da Makine Ile Yapılan Dövmelerde Güvenle Kullanılabilir.
 • Kremin Cildi Yakma, Kızarıklık Yapma Gibi Etkileri Yoktur.
 • Cildi Tahriş Etmez.
 • Krem Cilt Altında Bulunan Mürekkebi Yumuşatarak Dağıtır, Dağılan Özelliğini Yitiren Mürekkep Cilt Tarafından Gözeneklerden Dışarı Atılır.
 • Krem Cilt Altında Bulunan Mürekkebi Yumuşatarak Dağıtır, Dağılan Özelliğini Yitiren Mürekkep Cilt Tarafından Gözeneklerden Dışarı Atılır.
 • Krem Bio Organics Dövme Silme Kremi , Günde İki Kez Kullanılır.
 • Krem En Az Sekiz Saat Ara İle Uygulanabilir.
 • Sabah Ve Akşam Şeklinde Iki Kez Dövme Olan Bölgeye Uygulanır.
 • Dövme Olan Bölgeye Kremi Sürmeden Önce Cilt Sıcak Su Ile Yıkanır Yumuşatılır, Sıcak Su Etkisi Ile Açılan Gözenekler Sayesinde Uygulanan Krem Daha Hızlı Emilir.
 • Cilde Bir Kaç Dakika Masaj Yapılarak Yedirilen Krem Set Içerisinde Bulunan Temizleme Mendili Ile Ciltten Arındırılır.
 • Orta Kalitede Bir Mürekkep Ile Yapılmış Dövmelerde 7- 8 Gün Içinde Mürekkep Yumuşar, Yumuşayan Mürekkep Soluklaşarak Ciltten Atılmaya Başlar.
 • Sabah Ve Akşam Şeklinde Iki Kez Dövme Olan Bölgeye Uygulanır.
 • Dövme Tattoo Clean Bitene Kadar Ara Vermeden Kullanılması Tavsiye Edilmektedir.


Kalıcı Dövme Nasıl Silinir?


Dünyada Üç Yöntem Dövme Silmek İçin Kullanılmaktadır.

Renkli Kalıcı Dövmeler Dövme Tattoo Clean ile TCA isimli Asit ile ve Hastanelerde Lazer Tedavisi ile çıkarılmaya çalışılmaktadır.

Kullanım Alanları


Generic placeholder image

Makine Dövmesi
Silme Kremi

Makine ile Dövmeci tarafından yapılan ve Mürekkep kullanılarak yapılan Dövmeleri silmek için kullanılır

Hemen Al »

Generic placeholder image

El Dövmesi
Silme Kremi

El ile yapılan Makine kullanılmayan ve Çini Mürekkebi, Rotring Mürekkep, Kalem Mürekkebi gibi maddeler ile Yapılan Dövmeleri Silmek için kullanılır.

Hemen Al »10cm'den Küçük Dövmeler İçin

100 ml Dövme Kremi Yeterlidir.

10cm'den Büyük Dolgulu Dövmeler İçin

200 ml Dövme Kremi Yeterlidir.Nasıl İşliyor?

Dövme Silme Kremi, içeriğinde bulunan maddelerin cilt altında bulunan Dövme mürekkebini yumuşatarak cilt tarafından gözeneklerden atılmasını sağlayan krem bileşenidir.


500x500

Krem İçeriğiKutu İçeriği


500x500Sık Sorulan Sorular

Dövme Kremi, Hangi Dövmeleri Çıkartır ?
Dövme Silme Kremi Makine yapımı dövmeleri iz kalmadan çıkartır. Dövme Mürekkebini cilt altında yumuşatıp gözeneklerden dışarı attığı için iz bırakmaz cildi tahriş etmez. Dövmeniz Mürekkep kullanılmadan yapılmış ise : Plastik külü, Ayakkabı boyası gibi malzemeler kullanılarak yapılmış ise Dövme silindiğinde iğne izi kalır.
30 Gün Para İade Garantisi Nasıl Oluyor ?
Dövme Silme Kremi Makine dövmelerini iz bırakmadan tamamen siler bu nedenle kullanma kılavuzuna uygun olarak krem kullanıldığında sonuç kesindir. Firma ürününe güvendiğinden tüm siparişlerde memnuniyetsizlik durumunda kesintisiz ücret iadesi yapılmaktadır.
Kalıcı Dövme Silme Kremi, Siparişim ne zaman adresime teslim edilecek ?
Amacımız mümkün olan en kısa sürede siparişlerinizin size ulaşmasını sağlamaktır. Gün içinde saat 17.00′e kadar verilen siparişler iş günlerinde aynı gün kargo firmasına teslim edilmektedir. Size teslimatı 48 Saat içerisinde Gerçekleşir. siparişinizin durumunu SMS olarak bildirilir.
Teslimat adresinde bulunamazsam ne olacak ?
Kargo teslimat sırasında adreste bulunmamanız durumunda bir “Ziyaret Notu” bırakacaktır. Bu durumda siparişinizi 3 gün içinde bulunduğu kargo şubesinden sizin teslim almanız gerekmektedir.
Dövme Silme Kremi'ni teslim alırken nelere dikkat etmeliyim ?
Teslim aldığınız paketi kargo görevlisinin yanında açıp, siparişinizi kontrol ediniz. Her hangi bir yanlışlık veya eksiklik gördüğünüz takdirde derhal bizimle irtibata geçiniz ve kargo teslim tutanağı doldurarak paketi kabul etmeyiniz. Ürün Faturasını 30 Gün Boyunca Saklayınız
Kalıcı Dövme Silme Kremi’nin garanti durumu ?
Sitemizde bulunan tüm ürünler yetkili bayisi olduğumuz Markaların ürünleridir. Ürün Faturası Garanti belgesi yerine geçmektedir Saklayınız. Tüketici Kanunu Hükümleri Geçerlidir.
Dövme Silme Kremi Ödeme seçenekleri nelerdir ve nasıl ödeme yapılır ?
Sitemizde, “Kredi Kartı ile Ödeme” “Banka Havalesiyle Ödeme” ve Kapıda Ödeme olmak üzere 3 seçenek vardır. Ayrıca Gittigidiyor.com – Sahibinden.com Gibi Sitelerden Kredi Kartına Taksit ile Sipariş verilmesi mümkündür. Tüm Siparişlerde Kargo Ücreti Firmamıza Aittir.
Dövme Tattoo Clean Kremi Yurt Dışına Sipariş Var mı ?
Türkiye dışına satış ve gönderi Fransa ve Kanada Ecza Depolarından Yapılmaktadır. İlgili Yurt dışı şirketlerinden temin edebilirsiniz
Dövme Sildirme Krem İade işlemlerinde, kargo ücreti kime aittir ?
Cayma Hakkı kullanılarak iade edilen ürünler için kargo masrafı müşteriye aittir. Ayıplı Malların iadesinde ise, müşterilerimiz, ürünü, karşı ödemeli olarak gönderebilirler.
Teslimat sadece belirtilen adrese mi olmalı ?
Sitemiz üzerinde yapılan tüm gönderiler sipariş esnasında belirtilen adrese teslim edilmektedir. Kargo şubesinden de teslim alabilirsiniz. Alıcının adreste olmaması durumunda ikinci defa teslimat için ilgili adrese uğrama yapılır.

Video


Medyada Biz

Kullananlar Ne Diyor?

 • Gülperi Sekin

  Dövmeden tamamen kurtuldum -- Bugün 🙌

 • Emre Akın

  😎 Krem güzel hediyeler için de teşekkürler! -- Dün

 • Hasan Kırhan

  Kısa sürede dövmeden kurtuldum sorun çözüldü -- Önceki Gün 😈

Basında Biz

Dövme Çıkarma Lazersiz Dövme Silme Dövme Silme Merkezi Kalıcı Dövme Silmek Dövme silme fiyatı Dövme Sildirme Kremi Dövmelerden Kurtulmak için Kalıcı Dövmeler Kremle Silinebilir Dövme Silen Krem Tattoo Sildirme Image Map

DÖVME KREMİNİZ
Bugün Kargoda!Sipariş Formu

Lütfen bilgilerinizi eksiksiz olarak doldurun ve bir sonraki aşamada kontrol ederek onaylayın.
© 2017 Dövme Silme
Dövme Kremi Tek Yetkili Satıcısı.